Strona startowa

Drukuj

Dialog Zmiana aktywności

W tym dialogu można przeprowadzić operację przełączenia stanu elementu kartoteki pomiędzy stanami aktywny i nieaktywny.

 

AKTYWNY - NIEAKTYWNY

Ten przycisk w wyniku kliknięcia zmienia swój opis pomiędzy AKTYWNY i NIEAKTYWNY. W ten sposób należy ustalić do jakiego stanu przełączyć zaznaczone elementy kartoteki.

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje wprowadzenie zmiany aktywności.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wprowadzania zmiany aktywności.