Strona startowa

Drukuj

Dialog Eksport danych

W tym dialogu możliwe jest uruchomienie eksportu danych z wybranej kartoteki oraz definiowanie i modyfikowanie rodzajów eksportu. Podstawową część okna zajmuje lista rodzajów eksportu.

 

W prawej i dolnej części znajdują się przyciski poleceń:

Nowy

Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie definiowanie nowego rodzaju eksportu. W jego następstwie otwarte zostaje okno dialog Edycja rodzaju eksportu danych.

Usuń

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranego rodzaju eksportu, po potwierdzeniu tego zamiaru w dodatkowym komunikacie.

Edytuj

Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie edycji wybranego rodzaju eksportu. W jego następstwie otwarte zostaje okno dialog Edycja rodzaju eksportu danych.

Wykonaj

Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie eksportu. W jego następstwie otwarte zostaje okno dialog Eksport do pliku, a dla eksportu dokumentów ZUS dialog Eksport dokumentów ZUS.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez przeprowadzania eksportu.