Kartoteki > Pracownicy > Pracownik

Drukuj

Okno Pracownik place

W tym oknie możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja danych opisujących pracownika.

 

Kod pracownika

W tym polu należy wpisać kod pracownika. Kod stanowi unikalną informację identyfikującą pracownika zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami w tym zakresie. Program ostrzega jeżeli wprowadzony do tego pola ciąg znaków już istnieje w bazie danych i nie dopuszcza do zarejestrowania dwóch pracowników o tym samym kodzie. Jeżeli nie zostaną wprowadzone w tym polu żadne znaki, to jako kod zostanie zastosowane ciąg znaków z pola Nazwisko pracownika w panelu Pracownik.

 

Obok znajdują się przyciski sterujące:

Informacje

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń umożliwiających dostęp do dodatkowych obszarów opisu. Dostępne są:

Wynagrodzenia

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wynagrodzenia umożliwiając zarządzanie wynagrodzeniami pracownika.

Okresy zatrudnienia

Wybranie tego polecenia otwiera okno Okresy zatrudnienia umożliwiając ustalenie okresów zatrudnienia pracownika.

Notatka

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych.

Ochrona danych

Wybranie tego polecenia otwiera okno Ochrona danych osobowych.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

Informacje opisujące pracownika podzielone są na trzy panele:

hmtoggle_plus1Pracownik

hmtoggle_plus1Zus

hmtoggle_plus1Inne

 

Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster i przycisk polecenia:

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

PIT-11

Wybranie tego polecenia otwiera dla pracownika dialog Deklaracja podatkowa PIT-11.

PIT-2

Wybranie tego polecenia otwiera dla pracownika dialog Deklaracja podatkowa PIT-2.

PIT-40

Wybranie tego polecenia otwiera dla pracownika dialog Deklaracja podatkowa PIT-40.

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Płatności pracownika za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Rozrachunki pracownika za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Należności i zobowiązania pracownika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Zleć e-Przelew

Wybranie tego polecenia otwiera okno Tworzenie nowego dokumentu programu Symfonia e-Dokumenty, zawierającego opis przelewu elektronicznego.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Pokaż e-Przelewy

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Symfonia e-Dokumenty.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.