Kartoteki > Pracownicy > Kartoteka pracowników - Katalog

Drukuj

Okno Kartoteka pracowników - Katalog place

Tę postać przybiera lewa część okna Kartoteka pracowników po wybraniu w jego dolnej części zakładki Katalog.

 

W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów. W prawej natomiast lista pracowników zawartych w wybranym katalogu drzewka. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów:

b_plus

Ten przycisk polecenia umożliwia utworzenie nowego poziomu katalogów, o jeden poziom niżej niż podświetlony. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Edycja katalogu, w którym można nadać nazwę katalogu.

b_minus

Ten przycisk polecenia umożliwia usunięcie podświetlonego katalogu. Możliwe jest usunięcie wyłącznie katalogu zajmującej najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającej żadnych elementów.

b_popraw

Ten przycisk polecenia umożliwia zmianę nazwy podświetlonego katalogu. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Edycja katalogu.