Kartoteki > Pracownicy > Kartoteka pracowników - Wybór

Drukuj

Okno Kartoteka pracowników - Wybór place

Tę postać przybiera lewa część okna Kartoteka pracowników po wybraniu w jego dolnej części zakładki Wybór.

 

W lewej części okna znajduje się lista wyborów. W prawej natomiast lista pracowników spełniających warunki wyboru. Można zmieniać bieżący wybór bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z warunkami wskazanego wyboru, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

Z programem dostarczone są predefiniowane wybory:

Aktywni

Nieaktywni

oraz szablony wyborów:

Szukaj

Kod

Nazwisko

NIP

Województwo

Miejscowość

Znacznik

Wybranie szablonu Szukaj otwiera dialog Wyszukiwanie według wielu parametrów, natomiast wybranie jednego z pozostałych szablonów otwiera dialog Wyszukiwanie według jednego parametru.