Kartoteki > Pracownicy

Drukuj

Okno Kartoteka pracowników place

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z obsługą ewidencji pracowników firmy i ich wynagrodzeń.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista pracowników, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

Opis pracowników nieaktywnych, jest wyświetlany w kolorze szarym.

 

Nowy pracownik

Wybranie tego przycisku otwiera okno opisu pracownika, w którym można wprowadzić nowego pracownika.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija li Okno Pracownik stę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Płatności pracowników za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Należności i zobowiązania pracowników

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport danych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Eksport danych.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych pracowników wybranym znacznikiem.

Zmiana aktywności

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana aktywności umożliwiając zmianę stanu zaznaczonych pracowników.

Usuwanie pracownika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych pracowników umożliwiając usunięcie zaznaczonych pracowników.

Księgowanie wynagrodzeń

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie wynagrodzeń uruchamiając procedurę tworzenia w KPiR zapisu dokumentującego zaliczenie w koszty wypłaconych wynagrodzeń.

Księgowanie składek ZUS

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie składek ZUS uruchamiając procedurę tworzenia w KPiR zapisu dokumentującego zaliczenie w koszty zapłaconych składek ZUS.

Księgowanie zaliczek do US

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie zaliczek na podatek uruchamiając procedurę tworzenia w KPiR zapisu dokumentującego zaliczenie w koszty zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Udostępnienie danych osobowych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Rejestracja udostępnienia danych osobowych umożliwiający zarejestrowanie faktu udostępnienia danych osobowych.

Zmiana źródła danych osobowych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana źródła danych osobowych umożliwiający zmianę źródła, z którego zostały uzyskane dane osobowe.