Kartoteki > Pojazdy

Drukuj

Pojazdy

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją i obsługą procesu użytkowania pojazdów nie będących środkami trwałymi firmy.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część zawiera listę pojazdów. Nad listą znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na liście:

b_plus

Ten przycisk polecenia umożliwia dodanie nowego pojazdu do listy. Wybranie przycisku otwiera okno Pojazd, w którym można opisać parametry dodawanego pojazdu.

b_minus

Ten przycisk polecenia umożliwia usunięcie wybranego pojazdu z listy.

b_popraw

Ten przycisk polecenia umożliwia zmianę opisu wybranego pojazdu. Wybranie przycisku otwiera okno Pojazd, zawierający opis parametrów wybranego pojazdu.

 

Prawa część okna podzielona jest na dwa panele:

hmtoggle_plus1Przejazdy

hmtoggle_plus1Rachunki

 

W każdym z nich odpowiednio do nazwy, można rejestrować przejazdy i rachunki dla wybranego pojazdu.