Strona startowa

Drukuj

Kartoteki

Menu Kartoteki oraz menu rozwijane przyciskiem Kartoteki zawiera polecenia otwierające kartoteki programu:

Pojazdy – obsługuje czynności związane z rozliczaniem wykorzystania prywatnych pojazdów w firmie.

Pracownicy place – obsługuje czynności związane z rozliczaniem pracowników w firmie.

Remanenty – ewidencjonuje wyniki przeprowadzanych w firmie inwentaryzacji.

Środki trwałe – przeznaczona jest do prowadzenia czynności związanych z obsługą księgową środków trwałych.

Urzędy – ewidencjonuje urzędy, z którymi przeprowadzone są rozliczenia.

Właściciele – obsługuje działania związane z rozliczeniami podatkowymi właścicieli firm.

Wyposażenie – obsługuje działania księgowe związane z wyposażeniem.

Archiwum sprawdzeń – przechowuje historię weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.