Podstawowe okna programu > Firma

Drukuj

Firma

W tym oknie zawarty jest opis źródła przychodów (firmy).

 

Dodając nową firmę w znajdującym się na górze okna polu Kod firmy wprowadź skrót jednoznacznie identyfikujący źródło przychodów (firmę) przeznaczony do wykorzystywania w programie. Będzie to równocześnie nazwa folderu, w którym przechowywane będą pliki bazy danych firmy.

 

Ustawienia firmy wprowadzane są na zakładkach:

hmtoggle_plus1Firma (Firma obsługiwana w programie)

hmtoggle_plus1Firma (Inne źródło przychodu)

hmtoggle_plus1Ewidencje

hmtoggle_plus1Adres

hmtoggle_plus1Inne

 

Przyciski na oknie:

hmtoggle_plus1Informacje

hmtoggle_plus1Edytuj

hmtoggle_plus1Zestawienia

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.