Deklaracje podatkowe > Wybór wzoru deklaracji

Drukuj

Wybór wzoru deklaracji

W tym dialogu należy wybrać z listy nazwę deklaracji podatkowej, która będzie tworzona.

 

Deklaracje oznaczone PU, to deklaracje uproszczone służące do obliczenia kwot zaliczek. Deklaracje te nie podlegają przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje otworzenie okna tworzenia wybranej deklaracji. Otwarte mogą zostać odpowiednio okna deklaracji:

PIT-11 place

PIT-16A

PIT-2 place

PIT-28 / PIT-28S

PIT-36

PIT-36L

PIT-40 place

PIT-4R place

PU-28K

PU-28M

PU-4M place

PU-5K

PU-5LK

PU-5LM

PU-5M

VAT-12

VAT-7

VAT-7D

VAT-7K

VAT-8

VAT-9M

VAT-27

VAT-UE