Strona startowa

Drukuj

Kontrahenci

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją kontrahentów firmy.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów, rodzajów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista kontrahentów, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

 

Nowy kontrahent

Wybranie tego przycisku otwiera okno Kontrahent, w którym można wprowadzić opis nowego kontrahenta.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Wykresy raportygraficzne

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie wykresów. Dostępne są:

Obroty w księdze (tylko dla KPiR)

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Obroty w ewidencji przychodów (tylko dla ewidencji przychodów)

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Należności i zobowiązania kontrahentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Wykresy wszystkie

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista wykresów dla bieżącego okna.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Obroty z kontrahentami

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Płatności kontrahentów za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Należności i zobowiązania kontrahentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport danych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Eksport danych.

Kontrola uzgodnień

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Kontrola uzgodnień kontrahenta.

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem.

Zmiana aktywności

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana aktywności umożliwiając zmianę stanu zaznaczonych kontrahentów.

Usuwanie kontrahentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych kontrahentów uruchamiając usuwanie kontrahentów z kartoteki.

Udostępnienie danych osobowych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Rejestracja udostępnienia danych osobowych umożliwiający zarejestrowanie faktu udostępnienia danych osobowych.

Zmiana źródła danych osobowych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana źródła danych osobowych umożliwiający zmianę źródła, z którego zostały uzyskane dane osobowe.