Podstawowe okna programu > Kartoteka bufora

Drukuj

Kartoteka bufora

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z tymczasową rejestracją i obsługą dokumentów firmy.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część ma układ okna wyboru. Mogą to być wybory KPiR, Ewidencja, Sprzedaż lub Zakup w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista zapisów, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

 

Nowy zapis

Wybranie tego przycisku otwiera okno Zapis, w którym można wprowadzić nowy dowód księgowy.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

ZAPISY

Wybranie tego przycisku otwiera okno odpowiedniej kartoteki, w zależności od układu lewej części okna.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem.

Zmiana czynności sprzedaży

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana znacznika czynności sprzedaży wybranych zapisów umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem czynności sprzedaży. Umożliwi to wyliczenie proporcji VAT i corocznej korekty VAT naliczonego.

To polecenie jest dostępne tylko dla rejestru sprzedaży.

Księgowanie pozycji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie pozycji umożliwiając zaksięgowanie wybranych na liście zapisów.

Usuwanie pozycji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych pozycji uruchamiając usuwanie zapisu z rejestru.