Strona startowa

Drukuj

Rejestr VAT sprzedaży

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją i obsługą dokumentów firmy zapisywanych w rejestrach sprzedaży.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów, rodzajów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista zapisów, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

 

Nowy zapis

Wybranie tego przycisku otwiera okno Zapis, w którym można wprowadzić nowy dowód księgowy.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

BUFOR

Wybranie tego przycisku otwiera okno Bufor sprzedaży, w którym dostępne są niezaksięgowane zapisy.

 

Wykresy raportygraficzne

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie wykresów. Dostępne są:

Sprzedaż w czasie

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Sprzedaż w czasie - kwartalnie

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Sprzedaż wg kontrahentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Sprzedaż wg rejestrów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Wykresy wszystkie

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista wykresów dla bieżącego okna.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Sprzedaż za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Nierozliczone dokumenty sprzedaży

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

Rejestry sprzedaży

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Rejestry sprzedaży - zestawienie, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Drukowanie dokumentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Drukowanie wybranych dokumentów umożliwiając ustalenie parametrów wydruku zaznaczonych na liście dokumentów.

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Segregator e-Faktur

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór elementów programu Sage Symfonia e-Dokumenty z listą faktur sprzedaży.

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Sage Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem.

Zmiana czynności sprzedaży

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana znacznika czynności sprzedaży wybranych zapisów umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem czynności sprzedaży. Umożliwi to wyliczenie proporcji VAT i corocznej korekty VAT naliczonego.

Utworzenie zapisu zbiorczego

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Utworzenie zapisu zbiorczego umożliwiając grupowe zaksięgowanie wskazanych zapisów z rejestru VAT sprzedaży w KPiR.

Kopiowanie do bufora

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Kopiowanie dokumentów do bufora umożliwiając utworzenie w buforze dokładnej kopii dokumentu.

Przeniesienie do bufora

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Przesuwanie pozycji do bufora uruchamiając usunięcie dokumentu z rejestru i utworzenie w buforze jego dokładnej kopii.

Anulowanie pozycji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Anulowanie wybranych pozycji uruchamiając anulowanie wybranego zapisu w rejestrze. Pozostaje on w rejestrze, ale nie jest uwzględniany w zestawieniach. Dokumenty anulowane są wyświetlane na liście w kolorze szarym.

Usuwanie pozycji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych pozycji uruchamiając usuwanie zapisu z rejestru.