KPiR > Bufor KPiR

Drukuj

Bufor KPiR

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z tymczasową rejestracją i obsługą dokumentów firmy przeznaczonych do zapisania w KPiR.

 

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część ma układ okna wyborów. W prawej części okna wyświetlana jest lista zapisów, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

Nowy zapis

Wybranie tego przycisku otwiera okno Zapis, w którym można wprowadzić nowy dowód księgowy.

ZAPISY

Wybranie tego przycisku otwiera okno KPiR, w którym dostępne są zaksięgowane zapisy.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem.

Księgowanie pozycji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie pozycji umożliwiając zaksięgowanie wybranych na liście zapisów.

Usuwanie pozycji

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych pozycji uruchamiając usuwanie zapisu z KPiR.