Strona startowa

Drukuj

Dialog Przenumerowanie zaksięgowanych pozycji w podanym okresie

W tym dialogu można ustalić warunki przenumerowania zaksięgowanych pozycji.

 

Przenumerowanie polega na takim uporządkowaniu wybranej grupy dokumentów, aby zostały im nadane kolejne numery zgodne z datą zaewidencjonowanej operacji gospodarczej, a nie datą wprowadzenia do kartoteki.

 

Przenumerowanie pozycji w okresie

W tej ramce należy ustalić warunki przenumerowania zapisów.

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego ma zostać przeprowadzona operacja przenumerowania.

Miesiąc

Z tej rozwijanej listy należy wybrać miesiąc, dla którego ma zostać przeprowadzona operacja przenumerowania. Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy w ustawieniach programu został wybrany miesięczny okres numeracji w KPiR.

Przenumeruj od

W tym polu należy wpisać numer pierwszego z dokumentów objętych przenumerowaniem.

W całym okresie

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli przenumerowaniu powinny podlegać wszystkie zapisy we wskazanym okresie.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje przenumerowanie wybranych pozycji.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez przeprowadzania przenumerowania.