Strona startowa

Drukuj

Dialog Przesuwanie pozycji do bufora

W tym dialogu można potwierdzić zamiar przeniesienia do bufora wybranych na liście pozycji.

 

Przesuwanie pozycji do bufora polega na utworzeniu w buforze dokładnej kopii zaksięgowanego dokumentu, a następnie usunięciu dokumentu z księgi i rejestrów.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje przeniesienie do bufora wybranych pozycji.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez przenoszenia do bufora wybranych pozycji.