Strona startowa

Drukuj

Dialog Kopiowanie pozycji do bufora

W tym dialogu można potwierdzić zamiar skopiowania do bufora wybranych na liście pozycji.

 

Kopiowanie pozycji do bufora polega na utworzeniu w buforze dokładnej kopii zaksięgowanego dokumentu.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje skopiowanie do bufora wybranych pozycji.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez skopiowania do bufora wybranych pozycji.