Strona startowa

Drukuj

Dialog Drukowanie wybranych dokumentów

W tym dialogu można uruchomić wydruk wybranych na liście dokumentów.

 

Ilość wydruków

W tym polu należy określić, w jakiej ilości egzemplarzy wydrukować każdy dokument.

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie drukowania.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez drukowania.