Strona startowa

Drukuj

Okno KPiR - Rodzaj

Tę postać przybiera lewa część okna KPiR po wybraniu w jego dolnej części zakładki Rodzaj.

 

W lewej części okna znajduje się lista rodzajów. W prawej natomiast lista dokumentów zawartych w wybranym rodzaju. Można zmieniać bieżący rodzaj bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy należących do bieżącego rodzaju, wskazanego na liście, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad listą rodzajów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie rodzajów:

b_plus

Ten przycisk polecenia umożliwia utworzenie nowego rodzaju. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Rodzaj pozycji KPiR, w którym można wprowadzić definicję rodzaju.

b_minus

Ten przycisk polecenia umożliwia usunięcie podświetlonego rodzaju. Możliwe jest usunięcie wyłącznie rodzaju nie zawierającej żadnych elementów kartoteki.

b_popraw

Ten przycisk polecenia umożliwia zmianę definicji rodzaju. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Rodzaj pozycji KPiR.