Strona startowa

Drukuj

Okno KPiR - Wybór

Tę postać przybiera lewa część okna KPiR po wybraniu w jego dolnej części zakładki Wybór.

 

W lewej części okna znajduje się lista wyborów. W prawej natomiast lista dokumentów spełniających warunki wyboru. Można zmieniać bieżący wybór bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z warunkami wskazanego wyboru, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

Z programem dostarczone są predefiniowane wybory:

Dzisiaj

Wczoraj

Ostatnie 30 dni

Ostatnie 60 dni

Ostatnie 90 dni

Bieżący miesiąc

Bieżący kwartał

Bieżący rok

Poprzedni miesiąc

Poprzedni kwartał

Poprzedni rok

Ostatni rok - 12 mies.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

oraz szablony wyborów:

Szukaj

Numer pozycji

Numer dowodu

Kontrahent

Data wystawienia

Data wpisu

Znacznik

 

Wybranie szablonu Szukaj otwiera dialog Wyszukiwanie według wielu parametrów, natomiast wybranie jednego z pozostałych szablonów otwiera dialog Wyszukiwanie według jednego parametru.