Raporty programu > Okno KPiR > Zestawienie: Koszty kwalifikowane

Drukuj

Zestawienie: Koszty kwalifikowane

Przeznaczenie

Tworzy wydruk zestawienia kosztów kwalifikowanych.

 

Miejsce wywołania

Okno KPiR > Zestawienia > Wykonaj raport > Koszty kwalifikowane.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Koszty kwalifikowane, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu