Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Drukuj

Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Przeznaczenie

Prezentuje zestawienie wewnątrzwspólnotowych świadczeń usług, dla których podatnikiem jest nabywca, z podziałem na kontrahentów.

Na raporcie prezentowane są dokumenty oznaczone Wykaż na deklaracji VAT-UE.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienia > Wykonaj raport > Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Dostawy, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Podgląd wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu