Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Drukuj

Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Przeznaczenie

Prezentuje zestawienie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, z podziałem na kontrahentów.

Na raporcie prezentowane są dokumenty oznaczone Wykaż na deklaracji VAT-UE.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienia > Wykonaj raport > Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Dostawy, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Podgląd wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu