Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Ważne komunikaty Sage

Drukuj

Ważne komunikaty Sage

Na potrzeby serwisu obsługującego wyświetlanie ważnych komunikatów dotyczących sposobu działania i użytkowania aplikacji Sage należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

https://services.sage.com.pl/ 

na porcie 443.