Ustawienia > Współpraca z Symfonią > Symfonia e-Deklaracje

Drukuj

Symfonia e-Deklaracje

W tym panelu możliwe jest prowadzenie ustawień parametrów współpracy z programem Sage Symfonia e-Deklaracje. Program ten obsługuje przesyłanie deklaracji elektronicznych oraz raportów JPK do Ministerstwa Finansów.

 

Katalog danych określony na podstawie ustawień Symfonia e-Deklaracje – gdy zaznaczone, ścieżki zapisu będą uzupełniane na podstawie ustawień programu Sage Symfonia 2.0 e‑Deklaracje zainstalowanego w systemie.

Pliki e-deklaracji – katalog zapisu tworzonych e-Deklaracji. W programie e-Deklaracje należy wskazać ten folder jako Folder z deklaracjami.

Pliki raportów JPK – katalog zapisu tworzonych plików JPK. Aby w programie e-Deklaracje widoczne były zapisywane w tym katalogu pliki JPK, należy w ustawieniach programu e-Deklaracje (Folder z plikami JPK) wskazać ten katalog lub jeden z jego katalogów nadrzędnych.

 

Przycisk Informacje rozwija menu z poleceniami:

Ustawienia modułu e-Deklaracje – otwiera okno ustawień programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje dla funkcjonalności e-deklaracji.

Ustawienia modułu JPK – otwiera okno ustawień katalogu odczytu plików JPK programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.