Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży

Drukuj

Okno Rejestr sprzedaży

Zestawienie: Podsumowanie rejestru sprzedaży

Zestawienie: Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca_2

Zestawienie: Usługi, dla których podatnikiem jest nabywca

Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Zestawienie: Proporcja VAT

Zestawienie: Rejestr sprzedaży za miesiąc

Operacja: Wykaż na deklaracji VAT-UE