Raporty programu > Okno Pracownik

Drukuj

Okno Pracownik

Zestawienie: Imienna lista składek ZUS

Zestawienie: Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych

Zestawienie: Karta wynagrodzeń

Zestawienie: Przelew dla pracownika