Raporty programu > Okno Kartoteka Deklaracje > Zestawienie: Jednolity plik kontrolny

Drukuj

Zestawienie: Jednolity plik kontrolny

Przeznaczenie

Raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

Możliwe jest przygotowanie trzech raportów JPK: dla rejestrów VAT, dla księgi przychodów i rozchodów oraz dla ewidencji przychodów.

 

Miejsce wywołania

W oknie Deklaracje (Ctrl+E) kliknij przycisk Zestawienia i z rozwiniętego menu wybierz polecenie Wykonaj raport. W otwartym oknie Wybór wydruku wybierz jeden z raportów:

JPK_EWP Ewidencja przychodów,

JPK_PKPIR Księga przychodów i rozchodów,

JPK_VAT Rejestry VAT.

 

Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Raporty JPK można przygotować również z okna kartoteki Urzędy (Ctrl+U).

 

Parametry wykonania

Raport w formacie JPK – pole informuje o rodzaju przygotowywanego zestawienia (JPK_VAT - Rejestry VAT, JPK_PKPIR - Księga przychodów i rozchodów lub JPK_EWP - Ewidencja przychodów).

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Korekta – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako składany w celu korekty.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

 

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod e-deklaracji.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.