Raporty programu > Okno Firma > Przelew podatku do US

Drukuj

Przelew podatku do US

Przeznaczenie

Tworzy wydruk przelewu podatku do Urzędu Skarbowego.

 

Miejsce wywołania

Okno Firma > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew podatku do US.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu