Raporty programu > Okno Kartoteka pieniędzy > Zestawienie: Wezwanie do zapłaty należności

Drukuj

Zestawienie: Wezwanie do zapłaty należności

Przeznaczenie

Tworzy wydruk wezwania do zapłaty dla wybranych kontrahentów.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pieniędzy > Zestawienia > Wykonaj raport > Wezwanie do zapłaty należności.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wezwanie do zapłaty, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu