Raporty programu > Okno Kartoteka pieniędzy > Zestawienie: Raport kasowy o numerze

Drukuj

Zestawienie: Raport kasowy o numerze

Przeznaczenie

Tworzy wydruk raportu kasowego o podanym numerze zawierającego dokumenty kasowe z bieżącego dnia.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pieniędzy > Zestawienia > Wykonaj raport > Raport kasowy o numerze.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Raport kasowy o numerze, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu