Raporty programu > Okno Kartoteka pieniędzy > Zestawienie: Lista pieniędzy

Drukuj

Zestawienie: Lista pieniędzy

Przeznaczenie

Tworzy listę wybranych rozrachunków wraz z elementami ich opisu.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pieniędzy > Zestawienia > Wykonaj raport > Lista pieniędzy.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Ustawienia wydruku graficznego zestawienia, gdzie należy określić parametry wydruku. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień wydruku graficznego zestawienia