Raporty programu > Okno Kartoteka właścicieli > Zestawienie: Zestawienie zaliczek na PIT-5 i PIT-5L

Drukuj

Zestawienie: Zestawienie zaliczek na PIT-5 i PIT-5L

Przeznaczenie

Tworzy dla wybranych właścicieli tabelaryczne porównanie kwot zaliczek na podatek dochodowy w zależności od sposobu opodatkowania, w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka właścicieli > Zestawienia > Wykonaj raport > Zestawienie zaliczek na PIT-5 i PIT-5L.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.