Raporty programu > Okno Urząd > Zestawienie: Przelew dla US

Drukuj

Zestawienie: Przelew dla US

Przeznaczenie

Tworzy wydruk przelewu podatku do Urzędu Skarbowego.

 

Miejsce wywołania

Okno Urząd > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew dla US.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu