Raporty programu > Okno Kartoteka kontrahentów > Zestawienie: Raport danych osobowych - kontrahenci

Drukuj

Zestawienie: Raport danych osobowych - kontrahenci

Przeznaczenie

Tworzy wydruk zbiorczej informację o zakresie przechowywanych danych osobowych i ich udostępnianiu w stosunku do kontrahentów będących osobami fizycznymi.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka kontrahentów > Zestawienia > Wykonaj raport > Raport danych osobowych - kontrahenci.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.