Raporty programu > Okno Rejestr środków trwałych > Zestawienie: Lista środków trwałych

Drukuj

Zestawienie: Lista środków trwałych

Przeznaczenie

Tworzy listę wybranych środków trwałych wraz z wybranymi elementami ich opisu.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr środków trwałych > Zestawienia > Wykonaj raport > Lista środków trwałych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Lista środków trwałych, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu