Raporty programu > Okno Rejestr środków trwałych > Zestawienie: Amortyzacja wykonana

Drukuj

Zestawienie: Amortyzacja wykonana

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące szczegółowo (miesiącami) przebieg wykonanej amortyzacji zaznaczonych środków trwałych w bieżącym roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr środków trwałych > Zestawienia > Wykonaj raport > Amortyzacja wykonana.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.