Raporty programu > Okno Pracownik > Zestawienie: Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych

Drukuj

Zestawienie: Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych place

Przeznaczenie

Tworzy wydruk karty wynagrodzeń pracownika z umów cywilno-prawnych w bieżącym roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.