Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Raport danych osobowych - pracownicy

Drukuj

Zestawienie: Raport danych osobowych - pracownicy place

Przeznaczenie

Tworzy wydruk zbiorczej informację o zakresie przechowywanych danych osobowych i ich udostępnianiu w stosunku do wybranych pracowników.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Raport danych osobowych - pracownicy.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.