Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Pełna lista wypłat z umów o pracę

Drukuj

Zestawienie: Pełna lista wypłat z umów o pracę place

Przeznaczenie

Tworzy dla wybranego miesiąca szczegółowe zestawienie elementów wypłat z umów o pracę.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Pełna lista wypłat z umów o pracę.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Lista wypłat z umów o pracę - pełna, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu