Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych

Drukuj

Zestawienie: Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych place

Przeznaczenie

Tworzy dla wybranego miesiąca szczegółowe zestawienie elementów wypłat z umów cywilno-prawnych.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Lista wypłat z umów cywilnoprawnych - pełna, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu