Raporty programu > Okno Kartoteka pojazdów > Zestawienie: Ewidencja przebiegu pojazdu

Drukuj

Zestawienie: Ewidencja przebiegu pojazdu

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie przejazdów zarejestrowanych w wybranym miesiącu.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pojazdów > Zestawienia > Wykonaj raport > Ewidencja przebiegu pojazdu.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk przebiegu pojazdu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu