Raporty programu > Okno Kartoteka kontrahentów > Zestawienie: Lista kontrahentów z wyborem kolumn

Drukuj

Zestawienie: Lista kontrahentów z wyborem kolumn

Przeznaczenie

Tworzy wydruk listy kontrahentów, dla której można wybrać drukowane kolumny (pola opisu kontrahenta).

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka kontrahentów > Zestawienia > Wykonaj raport > Lista kontrahentów z wyborem kolumn.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Lista kontrahentów, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu