Raporty programu > Okno Rejestr zakupu > Rejestr zakupu za okres

Drukuj

Zestawienie: Rejestr zakupu za okres

Przeznaczenie

Tworzy wydruk rejestru zakupu za wybrany okres aktywnego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr zakupów > Zestawienia > Wykonaj raport > Rejestr zakupu za okres.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk rejestru zakupu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu