Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienie: Proporcja VAT

Drukuj

Zestawienie: Proporcja VAT

Przeznaczenie

Wylicza udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem, w wybranym roku lub okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienia > Wykonaj raport > Proporcja VAT.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Proporcja VAT, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu