Raporty programu > Okno KPiR > Zestawienie: Wydruk KPiR - dwustronny

Drukuj

Zestawienie: Wydruk KPiR - dwustronny

Przeznaczenie

Tworzy wydruk księgi przychodów i rozchodów za wybrany miesiąc aktywnego roku, w układzie tabeli z KPiR rozdzielonej na dwie strony.

 

Miejsce wywołania

Okno KPiR > Zestawienia > Wykonaj raport > Wydruk KPiR - dwustronny.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk księgi, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu