Pojęcia podstawowe > Wzór księgowania

Drukuj

Wzór księgowania

W celu ułatwienia tworzenia odpowiednich dokumentów opracowany został mechanizm wzorów księgowania. Jego działanie umożliwia zdefiniowanie wzorca wypełnienia wybranych pól w oknie Zapis i zapisania ich pod unikalną nazwą. Mechanizm wzorów księgowania przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.