Podstawowe okna programu > Okno Kartoteka składników

Drukuj

Okno Kartoteka składników

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z obsługą składników analitycznych.

W lewej części okna znajduje się lista wyborów. W prawej natomiast lista składników analitycznych spełniających warunki wyboru. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi. Można zmieniać bieżący wybór bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z warunkami wskazanego wyboru, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

Z programem dostarczone są szablony wyborów:

Szukaj

Numer dowodu

Data

Kategoria

Znacznik

 

Wybranie szablonu Szukaj otwiera dialog Wyszukiwanie według wielu parametrów, natomiast wybranie jednego z pozostałych szablonów otwiera dialog Wyszukiwanie według jednego parametru.

 

Nowy składnik

Wybranie tego przycisku otwiera okno Składnik zapisu, w którym można wprowadzić opis nowego składnika.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Zestawienie składników

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport do Excela

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Eksport składników analitycznych do pliku.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych właścicieli wybranym znacznikiem.

Podział zapisu

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Podział zapisu dla wybranych pozycji uruchamiając procedurę podziału zapisu na składniki.

Usuwanie składnika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych składników analitycznych umożliwiając usunięcie zaznaczonych na liście.