Ustawienia > Współpraca z Symfonią > Symfonia e-Dokumenty

Drukuj

Symfonia e-Dokumenty

W tym panelu możliwe jest prowadzenie ustawień parametrów współpracy z programem Sage Symfonia e-Dokumenty.

 

Test połączenia

Wybranie tego przycisku uruchamia sprawdzenie połączenia z programem Sage Symfonia e-Dokumenty, przy zastosowaniu ustawionych w panelu parametrów. Podczas pierwszej próby połączenia po wprowadzeniu ustawień pojawi się okno dialogu Logowanie do programu e-Dokumenty, w którym należy wprowadzić hasło użytkownika za pośrednictwem którego następuje połączenie.

Edytuj

Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Test połączenia i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Firma

Z tej rozwijanej listy wybrać nazwę firmy w programie Sage Symfonia e-Dokumenty.

W tabeli należy użytkowników firmy w programie Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość skojarzyć z użytkownikami firmy w programie Sage Symfonia e-Dokumenty wybierając odpowiednie nazwy z rozwijanej listy.