Ustawienia > Słowniki > Usługi

Drukuj

Usługi

W tym słowniku ewidencjonowane są nazwy usług wykorzystywane we wprowadzanych w oknie Usługi niepodlegające VAT listach usług.

 

hmtoggle_plus1Przyciski

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji słownika.

 

Pole wyboru w pierwszej kolumnie decyduje o tym, czy element słownika jest aktualnie aktywny w programie tzn. czy jest dostępny na liście w oknach zawierających pole Opis zdarzenia gospodarczego. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku.